การทำ​ Explicit Knowledge​ OPL​ ในรูปแบบ​ VDO​ Clip​ ด้วย Smartphone @ กรมทางหลวง

ขอขอบคุณ​สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ - สสจร. ที่วางใจให้ TTL ไปแชร์​ความรู้ให้กับ KM Facilitator ที่มาจากหน่วยงานกรมทางหลวงทั่วประเทศ เกี่ยวกับการทำ​ Explicit Knowledge​ OPL​ ในรูปแบบ​ VDO​ Clip​ ด้วย Smartphone ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อที่ KM Facilitator จะต้องได้เรียนรู้แบะฝึกปฏิบัติจริงใน KM​ Camp In-House ซึ่งจัดทั้งหมด 5 รุ่นด้วยกันในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2562

วืทยากร : อาจารย์ ชมภู พลสมบัติ

#KM#KnowledgeManagement#การจัดการความรู้ #KMยุคใหม่ไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษแล้ว

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon