ABOUT US

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยให้บริการด้านการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาบุคคลากรและองค์การ และยังครอบคลุมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาองค์การและด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยบุคลากรที่มีความผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง และได้เริ่มให้บริการด้านการโค้ช (Coaching) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ด้วยโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (The International Coach Federation : ICF) และมีประสบการณ์ตรงด้านการโค้ช โดยเฉพาะ Executive Coaching, และ Performance – Based Coaching

OUR TEAM

ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก

Founder & Chief Executive Officer
Coach / Trainer Professional

ชมภู พลสมบัติ

Deputy Chief Executive Officer /

HR&OD Consultant / Trainer Professional

ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน
ดร. ธวัญหทัย สินธุ์นอก

Trainer Professional

TESTIMONIALS

คุณพิสุทธิ์ ลลิตรุ่งโรจน์

“การโค้ชทำให้ผมรู้ทิศทางในการปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยครับ”

คุณพิสุทธิ์ ลลิตรุ่งโรจน์

“การโค้ชทำให้ผมรู้ทิศทางในการปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยครับ”

คุณพิสุทธิ์ ลลิตรุ่งโรจน์

“การโค้ชทำให้ผมรู้ทิศทางในการปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยครับ”

คุณนพลักษณ์  ไกรวาสชัยวงษ์

“สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราสับสน จะทำให้โลกของเราเป็นสีเทา และสีเทานี้เองที่ทำให้เรามองเห็นเส้นทางของชีวิตไม่ชัดเจน การโค้ชทำให้น้อยหน่ามีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น และทำให้ตนเองรู้สึกมีพลังที่จะลุยหน้าต่อไป โดยไม่ลังเล เพราะน้อยหน่ารู้สึกว่า เมื่อเรามีเป้าหมาย เราตัดสินใจ และเรามีแผน ทุกอย่างต้องเป็นไปได้”

คุณเนื่อง เหลื่อมทองหลาง

“ชีวิตหลังเกษียณสำคัญมากสำหรับผม  การที่ได้เข้ามารับการโค้ช ทำให้ผมรู้สึกไม่เคว้งคว้าง มีจุดมุ่งหมายในการวางแผนการดำเนินชีวิต ปัจจุบัน ผมมีธุรกิจส่วนตัวในวัยเกษียณที่ประสบความสำเร็จ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับ”

Training & Development Manager

เจ้าของสถาบันสอนโยคะ

กราบขอบพระคุณ ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก ในวันที่โพสความฝันอยากเปิดสถานที่สอนโยคะเล็กเป็นของตัวเอง เพียงเวลาสั้นๆ ในวันนั้นก็มีข้อความและแนะนำให้ทำให้ปฏิบัติซึ่งก็ได้ทำอย่างนั้นจริงๆ จากวันนั้นภายในระยะเวลา 5 เดือนมันก็เป็นแบบนั้นตามที่ฝันเอาไว้และจากนั้นจนถึงสิ้นปี 10 เดือนเท่านั้น พี่ทำได้แล้ว ดีใจและภูมิใจสุดๆ ขออนุญาตเรียกน้องเช่นเดิมนะคะ ขอบคุณที่เห็นข้อความฝันพี่ในวันนั้นและช่วยจุดประกายความตั้งใจความฝันของพี่ในวันนั้นจนสัมฤทธิ์ผล ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยความจริงใจค่ะ

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon