หลักสูตรการใช้ Excel สำหรับงาน HR

Knowledge Sharing จาก TTL หลักสูตรการใช้งาน Excel สำหรับงาน HR

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.

ณ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ สสจร. ลาดพร้าว 18 แยก 4-1

วิทยากร : อาจารย์ชมภู พันธุ์ออน (อ.แทน)

ผู้ช่วยวิทยากร : คุณอาภรณ์ สกุลแก้ว (แอนท์) HRIS กลุ่มบริษัททรู

ดูแลและพัฒนาหลักสูตร : วิทยากรระดับโค้ชนานาชาติ ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (โค้ชเปิ้ล)

- Professional Certified Coach (PCC)(ICF) - Action Learning Certified Coach (CALC)(WIAL)

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon