top of page
KM for ISO30401.png
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความรู้ KM for ISO 30401

หลักสูตรใหม่แกะกล่องที่นัก KM ต้องห้ามพลาด "KM FOR ISO 30401"

อยาก Up Level มาตรฐานการจัดการความรู้ในองค์กรของคุณสู่มาตรฐานสากล ISO 30401 แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หาคำตอบได้จากหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้จะอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านการจัดการความรู้ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
1. หลักสูตร KM for ISO 30401 Introduction

- เรียนรู้หลักการการจัดการความรู้องค์กร
- เจาะลึกประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความรู้ ISO 30401

2. หลักสูตร KM for ISO 30401 In Action

- การจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401 สู่การปฏิบัติในองค์กร

 

คุ้มค่าลงทะเบียนไว้? ถามใจเธอดู

- KM for ISO 30401 Introduction อบรมวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ราคาพิเศษ 9,000 บาท

- KM for ISO 30401 In Action อบรมวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ราคาพิเศษ 9,000 บาท

- อบรมทั้ง 2 หลักสูตร ราคารวม 18,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Tel : 08-3079-5541
Line ID : ttl.thitilak
#KM #การจัดการความรู้ #KnowledgeManagement #ISO30401#training #seminar

bottom of page