top of page
Slide2.JPG
Slide1.JPG
Slide3.JPG
Slide4.JPG
Public Training for 1 Day
หลักสูตร How to become an HR Professionals by Using Excel?
การประยุกต์ใช้ Excel ในงาน HR อย่างมืออาชีพ
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00-16:00 น.

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทุกฝ่าย

 • ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจในรูปแบบของ HR Dashboard / Dynamic Report เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารใช้ตัดสินใจ

 • ผู้ปฏิบัติงานด้าน HR ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่ต้องการศึกษาสูตรคำนวณ (Function) ที่ซับซ้อนเพิ่มเติม พร้อมทั้งสามารถนำสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการนํา MS Excel ไปประยุกต์ใช้ในงาน

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประยุกต์ใช้ MS Excel ในการทำงานแบบมืออาชีพ

 • เพื่อสร้างเงื่อนไขการคำนวณแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างลักษณะต่าง ๆ แบบ Step-by-Step

 • ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟเพื่อนำเสนอรายงานได้

หัวข้อการฝึกอบรม

DAY 1

 1. Introduction to MS Excel : Tips และ Techniques การใช้งาน MS Excel

  • เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ Copy งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เป็นต้น

  • Shortcut Key ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น

 2. การจัดรูปแบบ cell ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)

  • การจัดรูปแบบ Format Cell

  • เทคนิคการจัดรูปแบบ เช่น การแสดงผลด้วยตัวสีแดง เมื่อยอดติดลบ เป็นต้น

  • การคัดลอกรูปแบบด้วยความรวดเร็ว

 3. การทำงานกับข้อมูลจำนวนมากๆ ให้่ง่ายขึ้นมากๆ

  • การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)

  • การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter

  • เทคนิคเพื่อกำหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ

 4. การใช้งานฟังก์ชั่น TRANSPOSE เพื่อสลับค่าจากแถวเป็นคอลัมน์ และจากคอลัมน์เป็นแถว

 5. การจัดการข้อมูลประเภทวันที่ (Date Format)

 6. การใช้ Text to columns เพื่อแยกข้อความที่ได้จากระบบ Time Attendance

 7. การใช้งานคำสั่ง Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้อมูลในการคำนวณ

 8. การออกแบบแบบฟอร์มกรอกข้อมูลพนักงานด้วยการทำ Data Validation ขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิด และช่วยให้กรอกข้อมูลง่ายขึ้น

 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Excel

 10. การคำนวณใน MS Excel : เครื่องหมายการคำนวณ การอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด

 11. การคำนวณอายุงานและสิทธิวันลาหยุดพักผ่อนประจำปีตามสิทธิ์

 12. การคำนวณวันครบทดลองงาน และการสร้างตารางการแจ้งเตือน เมื่อครบกำหนดทดลองงาน

 13. การใช้ Function ของ Excel ในการคำนวณคะแนนและตัดเกรดการประเมินผล

 

DAY 2

 1. การสร้าง HR Project Plan โดยใช้ความสามารถของ Conditional Formatting ในการทำงาน

 2. แนวคิดในการออกแบบ HR Dashboard

 3. การสร้างรายงานแม่แบบ (Master Report) และเทคนิคการบันทึกข้อมูล

 4. การสร้างกราฟ และ Dashboard อย่างง่ายเพื่อสรุปผลข้อมูลรายงานด้วย Pivot Table, Slicer

  • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน

  • การสร้าง HR Dashboard / HR Dynamic Report และการระบุเงื่อนไขในการแสดงข้อมูลด้วยเครื่องมือต่างๆ ของ Excel เช่น Slicer, Pivot เป็นต้น

 5. การใช้ Function ของ Excel ในการสร้าง HR Dynamic Report เช่น SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP

 6. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)

  • การกำหนดรหัสผ่านและป้องกันการแก้ไขข้อมูลใน Worksheet & Workbook

  • การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden)

  • การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดไฟล์ และ การยกเลิกการป้องกัน

หมายเหตุ : วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลด-เพิ่ม เนื้อหาการอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับ

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้

 • ตัวอย่าง File การใช้ Function Excel ในงาน HR, HR Dashboard / Dynamic Report ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

 

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7

 • โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป

 • ผู้เข้าร่วมอบรม เตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเอง

 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • หลักสูตร 2 วัน รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

 • วันละ 6 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/forms/S70eJoWTQJ2ngNgo1

Click Download เอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/19JBIsfE65JdQV3xkuRSeD2ENqSNbAKdp/view?usp=sharing

Tel : 08-3079-5541

Line ID : ttl.thitilak
www.thitilak.com
www.facebook.com/ThitilakTraining/
E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

bottom of page