top of page
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร How to become a Professional MS Excel?
การประยุกต์ใช้ MS Excel ในการทำงานอย่างมืออาชีพ
หลักสูตร 2 วัน (12 ชม.)
Slide1.JPG
Slide2.JPG
Slide3.JPG

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้ว แต่ต้องการศึกษาสูตรคำนวณ (Function) ที่ซับซ้อนเพิ่มเติม พร้อมทั้งสามารถนำสูตรคำนวณต่างๆ ไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการนํา MS Excel ไปประยุกต์ใช้ในงาน

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมได้ฝึกประยุกต์ใช้ MS Excel ในการทำงานแบบมืออาชีพ

 • เพื่อสร้างเงื่อนไขการคำนวณแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงกับตัวอย่างลักษณะต่าง ๆ แบบ Step-by-Step

 • ผู้อบรมสามารถสร้างกราฟเพื่อนำเสนอรายงานได้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม

 • หลักสูตร 2 วัน รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง

 • วันละ 6 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติการ Windows 10 / Windows 8 / Windows 7

 • โปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นไป

 • ผู้เข้าร่วมอบรมหรือองค์กร เตรียมอุปกรณ์และระบบที่เกี่ยวข้องเอง

 

 

จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 30 คน เนื่องจากต้องทำ Work Shop

หัวข้อการฝึกอบรม

DAY 1

 1. Introduction to MS Excel : Tips และ Techniques การใช้งาน MS Excel

  • เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ให้เพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เช่น เทคนิคการ Copy งาน เทคนิคการเลื่อน Cell เป็นต้น

  • Shortcut Key ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อให้ทำงานได้ไวยิ่งขึ้น

 2. การจัดรูปแบบ cell ให้เหมาะกับเนื้อหา (Formatting Cell)

  • การจัดรูปแบบ Format Cell

  • เทคนิคการจัดรูปแบบ เช่น การแสดงผลด้วยตัวสีแดง เมื่อยอดติดลบ เป็นต้น

  • การคัดลอกรูปแบบด้วยความรวดเร็ว

 3. การทำงานกับข้อมูลจำนวนมากๆ ให้่ง่ายขึ้นมากๆ

  • การเรียงข้อมูลตามลำดับ (Sorting)

  • การกรองข้อมูล (Filter) ด้วย Auto Filter

  • เทคนิคเพื่อกำหนดการกรองข้อมูลให้ได้ตามต้องการ

  • การใช้งานฟังก์ชั่น TRANSPOSE เพื่อสลับค่าจากแถวเป็นคอลัมน์ และจากคอลัมน์เป็นแถว

 4. การจัดการข้อมูลประเภทวันที่ (Date Format)

 5. การใช้ Text to columns เพื่อแยกข้อความสําหรับ MS Excel

 6. การใช้งานคำสั่ง Define Name เพื่อง่ายต่อการอ้างอิง ข้อมูลในการคำนวณ

 7. การทำ Data Validation ขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิด และช่วยให้กรอกข้อมูลง่ายขึ้น

 8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลด้วย MS Excel

 9. การคำนวณใน MS Excel

  • เครื่องหมายการคำนวณ

  • การอ้างอิง Cell โดยใช้เครื่องหมาย $ นำหน้า เพื่อไม่ต้องการให้สูตรการคำนวณผิดพลาด

 10. การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และข้อความ

  • สูตรเกี่ยวกับวันที่ ได้แก่ TODAY, NOW, DATE, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF

  • สูตรการทำงานกับข้อความ ได้แก่ LEFT, MID, RIGHT, LEN, UPPER,LOWER​

 

DAY 2

 1. สูตรคำนวณใน Microsoft Excel

  • สูตรการคำนวณใน Microsoft Excel ได้แก่ SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BATHTEXT

  • สูตรการคำนวณที่ซับซ้อน เช่น IF, SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP

 2. การใช้ Conditional Formatting เพื่อปรับรูปแบบตามเงื่อนไข

 3. การสร้างกราฟ และ Dashboard อย่างง่ายเพื่อสรุปผลข้อมูลรายงานด้วย Pivot Table, Slicer

  • รู้จักความหมายของ Pivot Table และประโยชน์ของการใช้งาน

  • การสร้าง Pivot Table จากข้อมูลในตารางที่ต้องการ

  • การสร้างกราฟด้วย Pivot Chart

  • การใช้ Slicer เพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขในตาราง Pivot Table แบบ Dynamic

  • การออกแบบ Dashboard อย่างง่ายแต่ดูมืออาชีพ

 4. การกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล (Security)

 5. การกำหนดรหัสผ่านและป้องกันการแก้ไขข้อมูลใน Worksheet & Workbook

 6. การป้องกันไม่ให้เห็นสูตร และการป้องกันไม่ให้แก้ไขใน Cell ที่ต้องการ (Lock and Hidden)

 7. การใส่รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเปิดไฟล์ และ การยกเลิกการป้องกัน

หมายเหตุ : วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลด-เพิ่ม เนื้อหาการอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลา และทักษะพื้นฐานของผู้เข้าอบรม

bottom of page