ภารกิจการเข้าพบท่านผู้แทนทูตสัมพันธ์ Mr.Phan Trong Thai และ คุณศร เลขาธิการสมาคมความสัมพันธ์ธุรกิจ

ภารกิจการเข้าพบท่านผู้แทนทูตสัมพันธ์ Mr.Phan Trong Thai และ คุณศร เลขาธิการสมาคมความสัมพันธ์ธุรกิจ เวียดนาม-ไทย ประชุมเรื่องการส่งเสริมการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และ นำเสนอความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งนำเสนอการร่วมมือกันจัดงานฝึกอบรมประสานความร่วมมือทางการค้าระหว่างเวียดนาม - ไทยในปี 2020

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon