สัมมนา Open House : KM Camp 4.0

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาดีๆ ที่สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ (สสจร.) ร่วมกับ บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด (TTL) หัวข้อ Open House : KM Camp 4.0 (การจัดการความรู้ในยุค 4.0) วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ห้องประชุมวัฒนาฯ ชั้น 4

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 200 ชีวิต ทางผู้จัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon