หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทีมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชม กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "การเรียน

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับทีมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชม กระทรวงมหาดไทย หัวข้อ "การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำควบคู่กับการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง"

รวมทั้งหมด 49 รุ่นทั่วประเทศ ในปี 2559

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon