ทิศทางของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 New Coaching 2017 โค้ชงานอย่างไรในยุคดิจิตอล 4.0

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "ทิศทางของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 New Coaching 2017 โค้ชงานอย่างไรในยุคดิจิตอล 4.0"

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 2 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

  • Facebook Social Icon