การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

วัน เวลา สถานที่

 • วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

 • 09:00 น. – 16:00 น.

 • ณ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ สสจร. ลาดพร้าว 18 แยก 4-1

 

วิทยากร

 • อาจารย์สราวุฒิ พันธุชงค์

 • ผู้อำนวยการสถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ สสจร.

หัวข้อการฝึกอบรม

 • สมรรถนะ (Competency) ของวิทยากรและที่ปรึกษา

 • การเตรียมตัวก่อนเข้าก่อนสู่วงการ

 • รู้จักลูกค้าประเภทต่างๆ ของไทย

 • เทคนิคการเขียน Proposal และ CV และแถม Template

 • เทคนิคการตั้งราคาขาย

 • มัดใจลูกค้าอย่างไรให้อยู่กับเราต่อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่วงการวิทยากรและที่ปรึกษา

 • วิทยากรและที่ปรึกษามือใหม่

 • วิทยากรหรือที่ปรึกษาที่ต้องการเสริมสร้างทักษะและเทคนิคเพิ่มขึ้น

 • ผู้ที่สนใจ

ค่าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 • ค่าสัมมนา    3,900.-

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  273.-

 • ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม    4,173.-

 • หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%  117.-

 • ราคาหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย  4,056.-

 • อัตราค่าฝึกอบรม รวมเอกสาร อาหารว่าง และ Box Set เรียบร้อยแล้ว

** กรุณาชำระค่าฝึกอบรมก่อนวันวันงาน

*** กรณียกเลิกฝึกอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันฝึกอบรม มิฉะนั้น จะต้องชำระ 30% ของราคาค่าฝึกอบรม

 

 

วิธีการชำระค่าสัมมนา

 • สั่งจ่ายเป็นเช็ค บจก.ฐิติลักษณ์

 • สั่งจ่ายโดยโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ

บจก.ฐิติลักษณ์ ธนาคารทหารไทย สาขารังสิต-ปทุมธานี

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 188-1-02727-8

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon