อาจารย์ประทีป วันมูดา (เทรนเนอร์อ้น)

 • นักพัฒนาความสำเร็จด้วยความคิดเชิงบวก

 • นักกิจกรรมเอ็นเตอร์เทน (Entertainer)

 • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

เคยจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดถึง 2,200 คน น้อยที่สุด 8 คน

ที่รู้จักกันในนามของ “เทรนเนอร์อ้น” หรือ “อาจารย์อ้น” ผู้กล้าสร้างความแตกต่างบนพื้นงานที่สำเร็จด้วยความคิดสร้างสรรค์

ด้วยความกล้า ที่มีพลัง กล้าสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความคิดสร้างสรรค์ ปลุกพลัง เรียนรู้ความคิดของตัวเอง กล้าที่จะพูดในสิ่งดี ๆ ออกแบบความสุขให้มีชีวิตที่สร้างสรรค์ให้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตในการทำงานไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นโดยการเป็น”นักพัฒนาความสำเร็จด้วยความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์” และเป็นวิทยากรปรึกษาให้แก่บริษัทต่าง ๆ

 

ด้วยพื้นฐานเป็นหน่วยรบพิเศษใฝ่เรียนรู้กล้าสร้างความแตกต่างเปลี่ยนแปลงตนเองจากการจับปืนมาจับไมด์เป็นนักพูดผู้ทรงพลังเรียนรู้ประสบการณ์จากการลงมือทำอย่างจริงจังและได้นำเทคนิคอันทรงพลัง มาถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์ใหม่สามารถนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันในยุคดิตจิตอล ไทยแลนด์ 4.0  ปัจจุบันเขาได้ถ่ายทอดเทคนิคเหล่านี้ และได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนจำนวนมาก

 

“เทรนเนอร์อ้น สามารถปลุกพลังในตัวคุณ ให้มีความสุขกับปัจจุบัน อธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆ ให้เข้าใจง่ายด้วยเทคนิคที่สนุกสนาน ตื่นเต้น มีสีสัน น่าติดตาม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เข้าถึงผู้ฟัง และให้เขาปฏิบัติตามได้อย่างไม่น่าเชื่อ” 

ความเชี่ยวชาญ

 • การพูดสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน

 • จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ไม่จำกัดจำนวน

 • ค่ายเยาวชนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ

 • กิจกรรม walk rally  หลากหลายสร้างแนวคิด  โค้ชชิ่ง

 • กิจกรรม Team Building  Sport day ตามความต้องการลูกค้า   

 • การสร้างนวัตกรรม  การสร้างคุณค่า

 • กิจกรรมรับน้องใหม่  การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม

 • การเปิดใจสร้างความรัก

 • พิธีกรงานสนุกสนาน ทุกรูปแบบ

 

หลักสูตรที่บรรยาย

 •  หลักสูตรการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานร่วมกัน

 •  หลักสูตรการสร้างทีมงานด้วยความสุข  Teambuilding เชิงบวก                              

 •  หลักสูตรการสร้างความคิดเชิงบวกเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

 •  หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร_OD

 •  หลักสูตรการเป็นนักมวลชนสัมพันธ์มืออาชีพ

 •  หลักสูตรการเรียนรู้การนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

 •  หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 •  หลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารและพนักงาน

 •  หลักสูตรหัวหน้างาน ยุค 4.0

 •  หลักสูตรการเป็นวิทยากรด้านกิจกรรมสันทนาการ และการสร้างทีมงาน

 •  หลักสูตร Activity Training And Group Coaching

 •  หลักสูตรสุนทรียะ Team Building

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon