​หลักสูตรทางด้าน Game Based Learning / Gamification มีหลายหลักสูตรดังนี้

 • Business Intelligence Consultant

 • Strategic Thinking & Planning

 • Design Thinking in Practice

 • Creative Thinking 

 • Analytical Thinking 

 • Performance MNG in Game

 • Project Management

 • KPIs or OKRs in Practice

 • Gamification in Business or HR

 • Game for Leaning (HRD)

 • Business Game

 • Game Design

 • DOMINO Business Game

 • GSC Automotive Factory Game

 • TEAM Up Cards Game

 • Value Poker Game

 • BOMB or NOT

 • The Recruiter

 • Game for Team Learning

ทั้งนี้ เรายังออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับองค์กรของท่านด้วย

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

เลขที่ 1  อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้อง 4703 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

1 Empire Tower, 47th Fl., Unit 4703 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120

 

Hotline :  08-1374-4659 ,09-5456-9542,08-2874-4645)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon