Knowledge Sharing จาก TTL หลักสูตร Excel for HR
Workshop Highlight
 • แนะนำฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็น และการเขียนสูตรคำนวณใน Excel เช่น LEFT, RIGHT, MID, LEN, LOWER, UPPER, IF, SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP, PIVOT TABLE

 • การจัดการข้อมูลประเภทวันที่ (Date Format)

 • การใช้ Text to columns เพื่อแยกข้อความสําหรับ Excel

 • การทำ Data Validation ขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูลผิด และช่วยให้กรอกข้อมูลง่ายขึ้น

 • การใช้ Conditional Formatting เพื่อปรับรูปแบบตามเงื่อนไข

 • การสร้างตารางการแจ้งเตือน เมื่อครบกำหนดทดลองงาน

 • การตัดเกรดคะแนนในการประเมินผล

 • การคำนวณหาอายุงานและสิทธิวันลาพักร้อนตามอายุงาน

 • การทำแบบฟอร์ม OT และการคำนวณ OT

 • การออกแบบฐานข้อมูลพนักงานเบื้องต้น

 • การจัดทำแบบฟอร์มโดยการการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายๆ ตารางเข้าด้วยกัน

 • การสร้างรายงานสรุปประจำเดือนอย่างง่าย (HR Monthly Report)

หมายเหตุ : วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลด-เพิ่ม เนื้อหาการอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับระยะเวลา และการทักษะพื้นฐานของผู้เข้าอบรม

ช่วยกันแชร์ค่าขนมเบรคและค่าสถานที่เพียงท่านละ 599 บาท เท่านั้น (ไม่รวม VAT)

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ สถาบันบริหารสารสนเทศและการจัดการความรู้ สสจร. ลาดพร้าว 18 แยก 4-1

 

วิทยากร :
ชมภู พันธุ์ออน Executive Director - Human Resources and Office of Executive Strategic Business Unit กลุ่มบริษัทเอสวีโอเอ

 

ผู้ช่วยวิทยากร :
คุณอาภรณ์ สกุลแก้ว (แอนท์) HRIS กลุ่มบริษัททรู

 

ดูแลและพัฒนาหลักสูตร :
วิทยากรระดับโค้ชนานาชาติ ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก (โค้ชเปิ้ล)
- Professional Certified Coach (PCC)(ICF)
- Action Learning Certified Coach (CALC)(WIAL)

สนใจลงทะเบียนเรียนทำตามขั้นตอนดังนี้
 1. โอนค่าอบรมสัมมนา ผ่าน Prompt Pay 0863870158 (ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี ชมภู พันธุ์ออน)

 2. ลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือ Link https://goo.gl/forms/vo8DtqgSdZxXz2tt1 หรือ กรอกข้อมูลลงใน poster

 3. แจ้งหลักฐานการโอน / รายละเอียดการลงทะเบียนมายัง Line ID : chompoo.p

 4. เตรียมคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Excel 2010 ขึ้นไป แล้วมานั่งเรียนกัน

 5. กรณีอบรมในนามบริษัท ขอให้ถือหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย มาในวันอบรมด้วย

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินกรณีสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม
Tel : 08-6387-0158
Line ID : chompoo.p

Click link to download document

https://drive.google.com/open?id=1YpdaGd9Wzmc94XdorqlZTGdL7qHDha5z

บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด

324/416 โครงการลุมพินี พาร์ค รัตนาธิเบศร์ อาคาร C ซอยรัตนาธิเบศร์ 26 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 

Hotline :  08-1374-4659 ,08-2874-4645 ,09-5456-9542)

E-Mail : ttl.thitilak@gmail.com

Line ID : 0813744659

 • Facebook Social Icon